Inzet-Bedrijfsarts

Home


Welkom bij Inzet-Bedrijfsarts , de bedrijfsarts die echt maatwerk levert.

Spreekuur op mijn spreekuurlocatie, bij u op de zaak of eventueel ook bij de werknemer thuis
Heldere terugkoppeling en advies
Wet Verbetering Poortwachter bewaking
Aandacht voor preventie
Organisatieadvies, gevraagd en ongevraagd