Inzet-Bedrijfsarts

Keuringen


Aanstellingskeuringen

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek bedoeld om te onderzoeken of de sollicitant medisch geschikt is voor een functie die bijzondere eisen stelt aan de medische belastbaarheid om risico's voor zichzelf en derden te voorkomen. Dit heeft dus te maken met de specifieke functie-eisen en medische belastbaarheid vanuit gezondheidsoogpunt. Een aanstellingskeuring is het sluitstuk van een aannameprocedure en de sollicitant is dan al aangenomen onder voorbehoud van de medische geschiktheid.
De
Wet op de Medische Keuringen (WMK) en het Besluit Aanstellingskeuringen (2001) zijn van toepassing.


Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Vroeger werd het PMO ook wel PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) genoemd. Het gaat om een medisch onderzoek waarbij aspecten van de gezondheid worden onderzocht die een relatie hebben met risico's en gevaren uit het werk. De werkgever is vrij om daarnaast aanvullende onderzoeken aan te bieden zoals onderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit vrijwillige onderzoek wordt periodiek herhaald en aan alle werknemers aangeboden. De Wet Bevolkingsonderzoek (WBO) is van toepassing.


Rijbewijskeuringen

Bij het aanvragen en/of verlengen van het rijbewijs C of D is een medische keuring verplicht . Bij Inzet-Bedrijfsarts bieden we de rijbewijskeuring alleen aan voor CBR-keuringen en dan alleen voor beroepschauffeurs, niet voor de categorie 70+. Ook doen wij dus geen keuringen voor KIWA (taxipassen), buspassen of racelicenties.