Inzet-Bedrijfsarts

Over mijMijn naam is Ingrid Hoogenboom.


Ik werk sinds 1999 in het vak van de bedrijfsgezondheidszorg als arts en ik ben in 2006 geregistreerd in het register van specialisten als bedrijfsarts.

Voor ik mij ging toeleggen op de gezondheid van werknemers en hun bedrijven, heb ik korte tijd gewerkt op de afdeling interne geneeskunde van het Andreas-Lucas ziekenhuis te Amsterdam. Daarna heb ik lange tijd gewerkt bij een grote landelijke arbodienst.


Nu werk ik sinds juni 2011 als zelfstandige bedrijfsarts en kies daarbij voor een direct contact met mijn opdrachtgevers.


Mijn affiniteit binnen de bedrijfsgeneeskunde ligt op het terrein van de psychische klachten. Hier heb ik ook onderzoek naar gedaan in het kader van mijn afstuderen.


Als bedrijfsarts ben ik lid van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde). Deze beroepsvereniging heeft richtlijnen opgesteld waar ik mij aan conformeer. Ik ben graag bereid hier meer over uit te leggen.Mijn vakinhoudelijke doelstelling als bedrijfsarts is een merkbare bijdrage leveren in advisering aan zowel werkgever als werknemer op het gebied van arbeid en gezondheid, re-integratie en preventiemaatregelen. Niet alleen in het kader van verzuimbeheersing en kostenbeheersing, maar juist ook op het gebied van preventie en bevlogenheid in werk in het kader van productiviteitsbevordering en gezondheidsbevordering. Als bedrijfsarts maak ik onderscheid tussen medisch herstel en functioneel herstel waarbij de mogelijkheden en niet de klachten centraal staan.Mijn visie daarnaast is: “ A small choice can make a big difference .” In mijn vak kom ik vaak tegen dat mensen ‘vast blijven zitten’ op de plek waar ze nu zijn. Door te laten inzien dat er meerdere mogelijkheden zijn en mensen te coachen in het maken van afwegingen, kan soms kiezen voor een kleine verandering relatief grote gevolgen hebben voor de werkbeleving, het werkplezier en de gezondheid. Door een keuze weloverwogen te maken, kun je meer tevreden zijn over de uitwerking. Vaak is er ook meer te kiezen dan we denken.


LinkedIn profiel

BIG registratienummer 89049278801