Inzet-Bedrijfsarts

Verzuimbegeleiding


Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft een heleboel regels vastgelegd voor de werkgever en de verzuimende werknemer. Bij de verzuimbegeleiding door Inzet-Bedrijfsarts wordt u hierin ondersteund door een deskundige. Inzet-Bedrijfsarts maakt daarbij gebruik van een afgesloten medisch dossier binnen het verzuimsysteem Dossier Manager van Medisoft .

Ziek of niet ziek?

Niet alleen kan de bedrijfsarts 'ziek en niet-ziek' uit elkaar halen, de bedrijfsarts kan ook een rol spelen bij het stellen van een diagnose, voorstellen van de meest optimale behandeling en erop toezien dat alle partijen zich maximaal inzetten voor een spoedig herstel. Waar nodig kan uw bedrijfsarts contact opnemen met de behandelende specialist of huisarts.

Mogelijkheden in werk

Van uw bedrijfsarts kunt u verwachten dat u geadviseerd wordt welke mogelijkheden de herstellende werknemer heeft voor het eigen, aangepast of tijdelijk ander werk. Niet de klachten staan centraal, maar de mogelijkheden.

Herstel blijft uit?

Wanneer het evident is dat uw werknemer niet (voldoende) zal gaan herstellen om het eigen werk te hervatten, zal de bedrijfsarts zo spoedig mogelijk adviseren wat dan de mogelijkheden zijn om uw werknemer naar ander werk te bemiddelen, naar werk dat wel past bij de mogelijkheden en beperkingen die er zijn.