Inzet-Bedrijfsarts

Bevlogenheid


Bevlogenheid

Wanneer u als werkgever niet alleen risico's verkleint, maar ook juist uw werknemers weet te motiveren door energiebronnen in het werk te vergroten, werkt u aan bevlogenheid .
Energiebronnen zijn o.a. de sociale steun van collega's, coaching van de leidinggevende en (positieve) feedback over de arbeidsprestaties.
Steeds meer onderzoek wordt op dit gebied gedaan, waaruit duidelijk wordt dat een bevlogen werknemer ook beter presteert.
Bevlogen werknemers zijn energiek en enthousiast in en over hun werk. Ze zijn inspanningsbereid en toegewijd aan hun werk en voelen zich betrokken bij het werk.
Uw bedrijfsarts denkt graag met u mee over dit onderwerp. Welke keuzes kunt u maken?